Fix lỗi Error Establishing a Database Connection trong WordPress

Lỗi Error Establishing a Database Connection ( lỗi kết nối cơ sở dữ liệu ) xảy ra bởi nhiều nguyên nhân, bạn là người mới bắt đầu với WordPress chắc chắn sẽ khá bực mình và không biết cách xử lý thế nào, với bài viết này ThichWP.Com sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn những 

Đọc thêm…