Tắt tất cả các Plugin WordPress khi không thể vào WP-Admin

Thông thường khi các bạn gặp lỗi với WordPress có nhiều hướng dẫn khuyên bạn tắt tất cả các plugin sau đó bật lại từng cái một để xem plugin nào gây ra lỗi và xóa nó đi bằng cách vào wp-admin tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp bạn không thể truy cập admin 

Đọc thêm…